QR code lezer

De QR code lezer kan worden gebruikt als toegangslezer. Artikelcodes en personeelsnummers worden steeds vaker weergegeven als QR- of streepjescodes omdat deze sneller en accurater gescand kunnen worden dan letter- en cijfercombinaties. Het is mogelijk deze QR- of barcodelezer te integreren in de Net2 software. Hiervoor dient de lezer te worden aangesloten op een Net2 plus controller. Door het aanbieden van een code aan de QR- of barcodelezer wordt een signaal afgegeven aan de software. Aan de hand van vooraf ingestelde gebruikersopties wordt aan de gebruiker van deze code wel of geen toegang verleend. U kunt dan eenvoudig papieren dag- week- of maandkaarten afdrukken.