Privacy- en cookieverklaring

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Onze website biedt de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Tot slot kunt u zich inschrijven voor een nieuwsbrief.

Wij verwerken van u de volgende gegevens (medeafhankelijk van de acties die u uitvoert op onze site):

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • IP-adres;
 • logingegevens.

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • u gebruik laten maken van onze dienstverlening;
 • het afnemen van diensten via de website en het gebruikmaken van de functionaliteiten van de website;
 • u toegang verlenen tot uw account;
 • het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop daarvan;
 • het verzenden van gepersonaliseerde nieuwsbrieven op basis van uw interesses;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website;
 • het informeren over storingen en onderhoud aan onze diensten;
 • het verbeteren van onze dienstverlening.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of u ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief

Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen.

Verstrekking aan derden

OTD verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een product of dienst.

Uw rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, daar bezwaar tegen te maken of uw gegevens te exporteren.

Neem hiervoor contact met ons op met onze administratie. U kunt uw verzoek richten aan administratie@otdbv.nl