VvE Scala Amsterdam

OTD heeft bij het prachtige appartementencomplex Scala in Amsterdam de bestaande deuren geautomatiseerd en voorzien van nieuwe elektronische vergrendelingen. De opdracht van het bestuur om het complex veiliger en vriendelijker te maken hebben we na uitgebreide inventarisatie uitgevoerd. Om een veilige toegang te garanderen is een “druppel” gerealiseerd voor de bewoners. Met dit veilige toegangssysteem samen met een automatische deur is de toegang heel eenvoudig geworden: een druppel voorhouden en de deurautomaat laat de deur ontgrendelen en automatisch openen.

OTD heeft ook bij VvE Scala Amsterdam een oplossing gecreëerd voor de toegangsdeuren, en is specialist te noemen op het gebied van draaideurautomaten en toegangscontrole. Ook een toegangsoplossing nodig voor uw deur? Neem dan contact met ons op.

VvE Scala Amsterdam We hebben met OTD ons appartementencomplex veiliger en vriendelijker gemaakt. We wilden zorgen voor minder ongewenste gasten en tegelijkertijd het gebouw goed toegankelijk houden. Dat is gelukt met de oplossingen van OTD. De situatie werd persoonlijk in kaart gebracht en in overleg werd een plan gemaakt. We hebben in ons appartementencomplex verschillende typen deuren die allemaal op een andere manier gebruikt worden. Verschillende onderdelen werden ingezet en steeds werden de instellingen gekozen die voor de betreffende deur het beste waren. We hopen op een langdurige samenwerking en een duurzame verbetering van ons gebouw.
Bestuur VvE Scala Amsterdam