Hotel Andaz Amsterdam Prinsengracht

Bij het hotel Andaz Amsterdam Prinsengracht heeft OTD toegang & comfort B.V. automatische deuren geleverd en geïnstalleerd. Om de toegangen te vergemakkelijken zijn Gilgen draaideurautomaten, type FD20 geleverd en geïnstalleerd. Als Gilgen importeur heeft OTD alle materialen en onderdelen in huis om een installatie goed uit te kunnen voeren.

Om aan de geldende normen te voldoen hebben wij ook veiligheids sensorlijsten geïnstalleerd en zullen wij jaarlijkse inspectie uitvoeren om de installaties te onderhouden en in goede conditie te houden.

Meer informatie over dit prachtige hotel is te vinden op haar website.

Hotel Andaz Amsterdam Prinsengracht Ons hotel is zeer tevreden over de toegangsoplossing met draaideurautomaten welke is gemaakt door OTD. De montage is goed verlopen en we hebben ook sensorlijsten laten plaatsen zodat de deuren automatisch weer openen als er iemand tussen staat. OTD heeft hier een mooie oplossing gemaakt met zijn automatische deuren.
Pim Roelink - hoofd technische dienst