Indexatie abonnementen 2024

Hierbij informeren wij u over onze prijsindexatie voor 2024.

In onze onderhoudsovereenkomsten staat dat de tarieven in januari worden geïndexeerd wanneer nodig. Om onze stijgende kosten te kunnen compenseren en daarnaast de dienstverlening op peil te houden en te verbeteren is het percentage is vastgesteld op 4,8%. Hieronder lichten wij toe hoe dit percentage tot stand is gekomen.

In dit percentage hebben we rekening gehouden met een verdeling tussen de component loon en materiaal. Conform de BDB bouwdata index is gekeken naar de periode september ’22 – september ’23. In het uiteindelijk vaststellen van het percentage is gekeken naar een gemiddelde verdeling tussen loon en materiaal over de verschillende disciplines. Daarnaast geeft de index van het CBS een verhoging aan van 5,6% aan maar hebben we door schaalvergroting van het aantal abonnementen een verdeling kunnen maken met besparingen.

Met deze verdeling stellen we een indexatie vast van 4,8% met ingang van 1 januari 2024. De prijsindexatie wordt aan het begin van het jaar doorgevoerd en is vast voor het gehele kalenderjaar. Tussentijdse indexaties worden nadrukkelijk uitgesloten. Mocht u vragen hebben over de prijsindexatie, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.